Psykoterapi

At arbejde med sig selv er til tider overvældende, udfordrende og måske endda skræmmende. Det kan også være spændende og det er det hele værd. Efter du har arbejdet med din udfordring, her vil du stå lidt stærkere, lidt roligere, mere fri fra udfordringen, det er her du kan finde det du søger indefra og ikke længere behøver at finde det udefra. Det er her du kan leve livet indefra og ud.

 

Gode grunde til at starte i terapi:

 • Har du opdaget et mønster som du gerne vil ud af, så er terapi en vej, da den kan komme dybt og løsne ‘krogen’ som vores mønstre sidder fast i.
 • Lær at rydde op i dit indre og få følelsen af at være hel.
 • Find din identitet – Hvem er du? Det du har lært eller er der noget der gerne vil frem i lyset?
 • Psykoterapi er en investering i dig selv.
 • Du lærer at stoppe op – lytte og mærke efter i kroppen og med tiden helt ind, inderst inde i din kerne, i din essens hvor livet og hverdagen leves indefra og ud.
 • Du modtager hjælp og inspiration, og sammen ser vi på, hvad der virker og ikke virker i dit liv, og hvad du ønsker dig mere af, og måske mindre af.
 • Der vil komme bevidsthed på reaktioner og handlinger, på følelser og tanker, på relationer i livet, meningsløsheden, de skjulte ressourcer og en bevidsthed ind i arbejdet med det spirituelle, at genfinde den dybere, oprindelige identitet eller essentielle værenskerne, som ligger bag den umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. Udvikling der også holder på den lange bane.

 

Fokus er at italesætte, mærke og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser og fornemmelser i kroppen der opstår i vores liv og hverdag.
Med andre ord handler psykoterapi om at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres indre og give hver enkelt de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i livet og i hverdagen og få en (måske endnu) højere livskvalitet.
Alle kan gå i terapi.

 

Terapi kan bl.a. hjælpe til:

 • bedre selvværd og selvtillid
 • at arbejde med selvkritik eller selvforagt
 • at arbejde med overbevisninger, forestillinger og tankemønstre
 • at arbejde med ensomhed
 • at arbejde med bekymring og angst

 

 • at arbejde med uhensigtsmæssige vaner, livs mønstre og adfærdsmønstre
 • at arbejde med stress og udbrændthed
 • at arbejde med relationsproblemer – blandt kollegaer, venner, familie m.m.

 

 • at arbejde med kriser, identitetskrise, midtvejskrise, personlig krise, eksistentiel krise
 • at arbejde med sorg

 

 • at få sat ord på dine følelser og udtrykke dem
 • at arbejde med hvorfor du overreagere følelsesmæssigt i almindelige livsituationer.

 

 • at arbejde med at mærke dine kropsfornemmelser
 • at arbejde med at have tillid til at stole på dine kropsfornemmelser

 

 • personlig udvikling
 • at få et bedre forhold til din kvindelighed

 

Hvad kan jeg som terapeut hjælpe dig med?

Som terapeut kan jeg tilbyde dig – dit rum – hvor du kan dele lige det der rører dig og måske er svært at dele med andre.
Jeg sætter rammen og du bestemmer tempo og emnet. Samarbejdet med mig kan betyde, at du får sat ord på tanker og følelser, der måske ikke har plads i hverdagen.
Det er i løbet af vores samtaler, at bevidstheden vokser. Imellem sessionerne skal der opmærksomhed på den nye bevidsthed som vil forstærke din udvikling. Der behøver ikke være et klart formål eller tema defineret forinden. Ofte er det netop i samtalen at man finder hoved og hale i, hvad der er vigtigt at tale om.

 

Hvordan foregår en terapisamtale hos mig?

Det kan være meget varieret, da klienter kommer med forskellige emner og udfordringer. Derfor tilrettelægger jeg terapien individuelt, så den støtter dig og din historie bedst muligt. Jeg stiller spørgsmål for at lære dig at kende og for at forstå, hvad det er, der fylder hos dig.

Jeg sætter rammen for terapien og du bestemmer indholdet i vores terapisamtaler.
At du føler dig velkommen i min praksis er vigtigt for mig. Du vil opleve ro og god tid, når der er brug for det, når du har samtaler hos mig. Det er dit rum og din tid, som vi sammen skal få mest ud af.

 

Forløb:

For nogle er op til 5 møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb. Det afhænger af den enkelte person og dennes problematik og ønsker om selvudvikling.
Typisk hyppighed er fra en gang om ugen til en gang hver tredje uge. Det aftales individuelt.
Ved vores første samtale vil vi indlede med at få hilst på hinanden med en kort præsentation, hvor du samtidig får mulighed for at fortælle dine ønsker eller mål for et terapiforløb hos mig og derfra tage stilling til om vi skal fortsætte et videre forløb.

 

Læs mere om ID Academy www.idacademy.dk.

 

Psykoterapi handler om at give mennesker hjælp til at komme videre

Stop op og lyt efter helt inderst inde, billede skov

Føler du dig ensom selv om du ikke er alene, billede blad